Elektrické teplo

Teplo a vytápění budoucnosti vyžaduje vzájemné působení různých energií pro celostní a udržitelný systém zásobování teplem. Kromě důležité biomasy hraje na trhu s vytápěním stále důležitější roli také elektrická technologie vytápění domácností. Kombinace různých obnovitelných zdrojů energie může být použita inteligentně a pružně, čímž je zajištěna udržitelnost budoucích systémů.

Katalog ke stažení

Vyberte si svoje elektrická kamna