Technologie MHS multibox

 1 box pro 10 aplikací s množstvím výhod

 • Integrované montážní příchytky (1) pro upevnění do zdiva i sádrokartónové či dřevěné konstrukce, předstěnová montáž na všechny stavební materiály, GIS, TECE.
 • Montážní příchytky jsou při přepravě ohnuté k boxu (2), aby se předešlo deformacím.
 • Rozměry boxu: Š 240 x V 280 x H 70 mm.
 • Provedení vývodů: Rp 1/2 “ vnitřní závit.
 • Stěnový těsnící nástavec (3) k utěsnění prostupů podle normy EN 18534.
 • Krytka potrubí (4) na ochranu před znečištěním.
 • Konstrukční zátka (5) instalovaná jako ochrana proti kontaminaci a pro zkoušku těsnosti stlačeným vzduchem.
 • Možnost provedení připojovacího potrubí (6) v DN 16 a 20.
 • Délka připojovacího potrubí (6) od izolačního tělesa: 200 mm.
 • Obvodové vybrání (7) na výstupu připojovacího potrubí umožňuje zasunutí izolace potrubí bez jejího přerušení.
 • Integrované přidržovací polohy (8) pro přidržení multisifonového kolena MHS DN 50. Sifonové koleno je zaklapnuto do multiboxu, když je požadován odpad.
 • Multifunkční koleno MHS (9) pokrývá všechny možnosti odpadu z umyvadla do umyvadla atd. (Pro gumový sifonový sifon 5/4 „, 6/4“ a 2 „) a je integrována těsnicí manžeta na stěnu, aby se zabránilo pronikání vlhkosti v případě netěsnosti připojení.

MHS-Multibox splňuje všechny standardní specifikace a mnohem více

 • Odplyňování materiálu: certifikováno pro „udržitelnou budovu“
 • Odolné vůči kyselině mravenčí, mikrobům, houbám, plísním, hnilobě: certifikováno pro „udržitelnou budovu“.
 • Obecné kolaudace.
 • Zvýšená zvuková izolace podle DIN 4109 / B8115-2.
 • Požární ochrana podle EN 13501-1.
  Tepelná izolace podle H5155.
 • Ochrana proti kondenzaci komponent podle EN 8061-5.
 • Difúzní odpor vodní páry podle EN 12088.
 • Stabilita proti působení sil podle DIN 53241.
 • Rozměrová stabilita podle EN 1604.
  Pevnost v ohybu podle EN 12089.
 • Pevnost v tlaku pro konstrukce podle EN826.
 • Vodivost izolačního tělesa podle EN 12667.
 • Certifikace hustoty podle EN 1602 (vysoké přídržné síly pro výstupy ventilů).
 • Samostatná montáž na stěnu podle EN 806 / D1N1988 (bez přenosu tepla).
 • Nástěnné potrubí podle EN 18534.
  Certifikováno podle EN14308.

1 RÁMEČEK PRO VŠECHNY STAVEBNÍ SITUACE

Integrace do zdi (pěnění)

Sádrokartonová konstrukce (prolis)

Dřevěná konstrukce (šrouby)

Dřevěná konstrukce (šrouby)

Stěnová konstrukce (lepení)

Umyvadlo s integrovaným držákem