Technologie boxu MHS-UNI

Výhody MHS-Uniboxu

MHS-UNI box byl vyvinut pro všechny úkoly pro rychlou, snadnou a provozně spolehlivou montáž v aplikačních případech pro zdivo, sádrokarton, dřevo a beton i pro GIS systém:

  • Přesná stavební příprava je mnohem jednodušší
  • Situace na staveništi je jasná, pro montéra nejsou žádná nepříjemná překvapení
  • Potrubí studené a teplé vody je z výroby plně izolováno (je-li to požadováno)
  • Upevňovací packy výrazně usnadňují montáž a instalaci
  • Montážní  MHS přípravky usnadňují montáž boxů

, kladní vlastnosti MHS-Uniboxu

Oblast použití pro instalace rozvodů vody v objektech, box MHS má tyto vlastnosti:

Neovlivňuje pitnou vodu

Provedení izolačního tělesa pomocí vysokotlaké technologie a speciálního výběru základních materiálů zcela vylučuje vliv na potraviny, pitnou vodu a materiály potrubí.

Udržitelné ve srovnání se strukturou budovy

Izolační těleso boxu vyrobené vysokotlakým vstřikovacím procesem, má prvotřídní kvalitu. Nedochází ke smršťování, absorpci vody a je dlouhodobě stabilní, snižuje hlukovou zátěž, je vysoce tepelně izolován a zabraňuje vzniku plísní.

Certifikace CE

Díky certifikaci CE podle EN 14308 a obecnému schválení stavebního dozoru (číslo schválení Z-23.14-1974) jsou potvrzeny standardně vyhovující vlastnosti pro použití v oblasti pitné vody.

Dvojitá výhoda

Perfektní kombinace boxového systému MHS a modulového systému – spojena do jednoho produktu.

Vlastnosti systému UNIBOX

Ochrana před znečištěním

Technologie boxu MHS je dodávána ve standardním provedení s upravenou ochranou proti znečištění výstupu, která rovněž plní úlohu ochrany výstupu před omítkou, sádrokartonem a obklady. Tato ochranná zátka budovy není určena pro tlakové zatížení vodou – je však vhodná pro tlakové zatížení vzduchem v souladu s normou. Jsme rádi, že nabízíme a dodáváme výrobky s mosazným závitem, který vydrží tlak vody.

Sada nástěnného držáku vpředu

Technologie boxu MHS je dodávána ve standardním provedení s upravenou ochranou proti znečištění výstupu, která rovněž plní úlohu ochrany výstupu před omítkou, sádrokartonem a obklady. Tato ochranná zátka budovy není určena pro tlakové zatížení vodou – je však vhodná pro tlakové zatížení vzduchem v souladu s normou. Jsme rádi, že nabízíme a dodáváme výrobky s mosaznými závity, které vydrží tlakové zatížení vodou.

Prodloužení potrubí

Připojovací potrubí lze na vyžádání prodloužit. Zkratka: RV, příklad: RV200 (= prodloužení potrubí 200 mm na připojovací potrubí)

Stavební zástrčka

Technologie boxu MHS je dodávána ve standardním provedení s upravenou ochranou proti znečištění výstupu, která rovněž plní úlohu ochrany výstupu před omítkou, sádrokartonem a obklady. Tato ochranná zátka budovy není určena pro tlakové zatížení vodou – je však vhodná pro tlakové zatížení vzduchem v souladu s normou. Jsme rádi, že nabízíme a dodáváme výrobky s mosaznými závity, které vydrží tlakové zatížení vodou.

Tloušťka boxu: Příklad ..- 50

Není to možné u každého typu boxu, protože pod omítkové těleso, sifon a další vestavěné díly vyžadují k zajištění požadované stability tloušťku boxu 70 mm.

Ochranné pouzdro: BH

Chrání konstrukci stěny proti vzniku plísně vlivem vlhkosti, která může vznikat při  netěsnícím prodloužení nástěnky. Zkracuje se po instalaci obkladů a tmeli se mezera mezi obkladem a pouzdrem nejlépe sanitárním silikonem

Nástěnka 3/4 „

Na vyžádání je nástěnka možná objednat také v 3/4″ „místo 1/2“.

Těsnící sada /ochranné pouzdro + těsnící manžeta/: DS

Boxy MHS jsou běžně dodávány s plastovou krytkou nástěnky proti vniknuti nečistotTechnologie boxu MHS je dodávána ve standardním provedení s upravenou ochranou proti znečištění výstupu, která rovněž plní úlohu ochrany výstupu před omítkou, sádrokartonem a obklady. Tato ochranná zátka budovy není určena pro tlakové zatížení vodou – je však vhodná pro tlakové zatížení vzduchem v souladu s normou. Jsme rádi, že nabízíme a dodáváme výrobky s mosaznými závity, které vydrží tlakové zatížení vodou.

Snadná montáž ve všech aplikacích

Zdivo

Sádrokarton

Dřevěná konstrukce

Zadní fixace

Sádrokarton

Pevná stěna