odtokové sprchové žlábky s rekuperací
tepla z odpadní vody

Bez použití Joulia 
Studená a teplá voda je připojena přímo ke směšovacímu ventilu. Použitá teplá voda ze sprchy bohužel odtéká do kanalizace.

S použití Joulia
Díky přesměrování studené vody Joulia-Inline je odtokový kanálek sprchy napojen přímo na potrubí studené vody. Díky integrovanému zpětnému získávání tepla se teplo použité vody odvádí a tepelná energie vrací zpět předehřívá čerstvou studenou vodu. Tím je ve směšovacím ventilu potřeba méně teplé vody a lze ušetřit mnoho CO2 a peněz.