Kompaktní jednotky drexel und weiss

01.03.2014 09:58

aerosmart m

Kompaktní jednotka se středním výkonem (cca 1,35 kW) je určena pro domácnosti o 4–5 osobách. Maximální množství vzduchu je cca 235 m³/h.

aerosmart l

Kompaktní jednotka s větším výkonem (cca 1,7 kW) je určena pro domácnosti o 5–6 osobách. Maximální množství vzduchu je cca 235 m³/h.

 

 

 

 

Komponenty jednotky

Kompaktní jednotka se skládá z následujících komponent: ventilační modul se zpětným získáváním tepla, tepelné čerpadlo pro vytápění interiéru a ohřev užitkové vody, zásobník teplé užitkové vody.

Pouzdro

Pouzdro ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla je tvořeno dvojitými deskami z ocelového plechu a opatřeno izolací z měkké pěny bez minerálních vláken. Vnější viditelné součásti jsou upraveny práškovým lakem.

Podstavné nohy

Za účelem přerušení akustické vazby je jednotka vybavena čtyřmi výškově stavitelnými nohami, které tlumí kmity.

Revize

Všechna nastavení, údržbové a servisní práce lze provádět po odstranění revizních krytů na čelní straně. Revizní kryty jsou vícedílné, což umožňuje oddělené otevření ventilačního modulu a modulu tepelného čerpadla. Vnější kryt ventilačního modulu je upevněn pomocí západkových uzávěrů a při výměně filtrů ho lze sejmout bez použití nářadí. Vnitřní dělený revizní kryt je upevněn šrouby. Za horním krytem se nacházejí ventilátory. Po otevření spodní poloviny lze vyjmout deskový výměník tepla a namontovat letní box.

Ventilátory

Jednotka je vybavena ventilátory na stejnosměrný proud s konstantním objemovým tokem a maximální účinností.

Zpětné získávání tepla

Ke zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu se používá protiproudý deskový výměník. Lamely výměníku jsou z hliníku o síle 0,1 mm. Také stěny výměníku jsou vyrobeny z hliníku.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je provedeno formou vzduch/voda. V přívodu čerstvého vzduchu se nachází výměník tepla sloužící k vytápění interiéru. Kompresor je jištěn vysokotlakým a nízkotlakým vypínačem.

Zásobník teplé užitkové vody

Zásobník teplé užitkové vody je vyroben z oceli dvojitě smaltované ve vakuu a má objem 200 litrů. Celoplošná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS) zaručuje minimální tepelné ztráty. Teplo z tepelného čerpadla je přenášeno přes dvojstěnný bezpečnostní kondenzátor. Volitelně lze namontovat obětovanou anodu a elektrickou topnou vložku o výkonu 2 kW.

Vana na kondenzát

Kondenzát vznikající ve ventilačním modulu (při zpětném získávání tepla) a modulu tepelného čerpadla se zachycuje ve vaně na kondenzát a odvádí hadicovou přípojkou.

Filtry

Bezprostředně za vstupem vzduchu jsou v traktu venkovního vzduchu a v traktu odpadního vzduchu umístěny filtry třídy G4 na hrubé prachové částice. Jemný prach v čerstvém vzduchu by měl být odfiltrován pokud možno už u prvního bodu ventilačního systému. Filtrace jemných prachových částic proto není integrována do jednotky. Další informace najdete v kapitole „Příslušenství“.

Letní by-pass

V rámci příslušenství je k dispozici letní box, který umožňuje přemostění deskového výměníku tepla. Letní box se namontuje místo deskového výměníku tepla.

Ventilační modul

Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch.

Přídavné funkce:

  • kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic
  • kontrola otáček a výpadku ventilátorů
  • integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů)
  • funkce Party
  • vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek
  • externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat)

 

Modul tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo zajišťuje následující funkce: - ohřev užitkové vody

- vytápění interiéru prostřednictvím čerstvého vzduchu Ohřev teplé vody má přednost, dokud teplota v zásobníku nedosáhne určité hodnoty. To zaručuje přípravu dostatečného množství teplé vody a současně zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.

Přídavná funkce:

• blokování zapnutí tepelného čerpadla zařízením pro sledování nízkého a vysokého tarifu el. energie

Elektrická topná tyč

Zásobník teplé užitkové vody lze vybavit elektrickou topnou tyčí s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty.Tato elektrická topná tyč se aktivuje manuálně prostřednictvím funkce KOUPEL+ [BAD+] v okamžiku, kdy se očekává velmi vysoká spotřeba teplé vody. Při výpadku tepelného čerpadla se elektrická topná tyč zapne automaticky, aby byl i nadále zajištěn ohřev vody.

Přídavná funkce:

• cyklický ohřev užitkové vody na 60 °C (168h)

Předehřev venkovního vzduchu

Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 °C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží zemní výměník tepla (EWT), solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH, pouze při normované dimenzovací teplotě > -6 °C).

Dohřev čerstvého vzduchu

Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení.