DESKOVÉ VÝMĚNÍKY SWEP PRO SOLÁRNÍ APLIKACE

Následující tabulky Vám umožní rychlý výběr externího deskového výměníku. Výběr teplotních programů je založen na znalostech nezávislé asociace "Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie" (AEE) - "Sdružení pro obnovitelnou energii" v Rakousku, kde mají se solárními aplikacemi velké zkušenosti. 

TECHNICKÉ ZADÁNÍ


Deskový výměník v okruhu kolektorů je počítán pro maximální výkon ve výši 600 W/m2 kolektorové plochy. Výkon 600 W/m2 je skutečná hodnota, která vychází ze střední hodnoty výkonu slunečního záření a účinnosti kolektorů. Vycházíme z výkonu slunečního záření, který je 1000 W/m2 kolektorové plochy při uvažovaném koeficientu využití ve výši 0,6. Díky dynamice vyzařování a provozních podmínkách v kolektorovém okruhu jsou tyto hodnoty většinou dosahovány. Na druhé straně může být hodnota 600 W/m2 kolektorové plochy krátkodobě překročena. V těchto případech dojde k přechodnému poddimenzování výměníku a následně ke zvýšení teplotní úrovně v kolektorovém okruhu. Naše firma si zakládá na správném dimenzování vysoce výkonných deskových výměníků tak, aby náklady vložené do zhotovení solárního systému byly s nejlepší možnou návratností. 

AKUMULAČNÍ SYSTÉMY


PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY PRŮTOČNÝM OHŘEVEM
BAZÉNOVÉ VYTÁPĚNÍ


HIGH FLOW SYSTÉM (Oběhové množství 30 l/m2h)LOW FLOW SYSTÉM (Oběhové množství 15 l/m2h)