FV 70 Solární stanice TACOSOL

 Použití 

Sdružuje oběhové čerpadlo, regulaci a odvzdušnění solárních vytápěcích soustav. Solární stanice TACOSOL FV 70 umožňuje přímé hydraulické vyvážení, měření průtoku a odvzdušnění v kombinované jednotce. 

Vestavený vyvažovací ventil SETTER Inline PF umožňuje jednoduché a přesné nastavení a kontrolu požadované hodnoty průtoku média v primárním okruhu. Jednotka průběžného odvzdušňování splňuje ty nejpřísnější požadavky a udržuje soustavy prostou vzduchu. 

Správné hydraulicky vyvážené a odvzdušněné soustavy zaručují optimální využití energie, a jsou tudíž efektivní z hlediska provozních nákladu ve smyslu energetických úspor požadovaných příslušnými předpisy. 

S pomocí měřicí stupnice kalibrované na glykolovou směs muže operátor přímo na místě nastavit o kontrolovat přesnou hodnotu průtoku, bez nákladných diagnostických zařízení a speciálních školení. Instalaci a odvzdušnění lze provádět jednou osobou. 

Funkce 

Měření průtoku je založeno na osvědčeném principu plováčku unášeného médiem. Základem odvzdušňování je speciální technologie, která akumuluje vzduch v horní sekci odvzdušňovací jednotky, z které jej lze v požadovaných intervalech vypustit. Jednotka současně umožňuje kontrolu míry, v jaké se v soustavě vzduch hromadí. Nejsou použity žádné mechanické součásti, takže konstrukce zajišťuje dlouhou provozní životnost. Instalace

Solární stanici je nutno instalovat ve svislé poloze pro zajištění správné funkčnosti odvzdušňovací jednotky. 

Výhody 

 • Nákladová efektivní instalace a napouštění (lze provést jednou osobou)
 • Multifunkční kulový kohout značně usnadňující napouštění a vypouštění soustavy
 • Kolektorovou a zásobníkovou sekci lze oddělit pro jednoduchou instalaci
 • Jednoduchá výměna oběhového čerpadla (sací a vytlačovací stranu lze od sebe uzavřít)
 • Přesná a rychlá regulace průtoku bez potřeby dodatečných převodních diagramu, tabulek a nákladné diagnostiky
 • Kontrola funkčnosti s pomocí přímé indikace průtoku ventilu SETTER Inline PF
 • Stupnice vizuálního měřítka je předkalibrovaná na glykolové směsi o viskozitě ?=2.3 mm?/s
 • Průběžné odlučování vzduchu během provozu soustavy
 • Jednoduché a přímé odvzdušňování je součástí stanice
 • Lze připojit k jakémukoliv běžnému ovladači
 • Spolehlivý provoz bez potřeby údržby 

  Komponenty sběrné větve (strana odvzdušnovače) 

  Uzavírací kulový kohout s pojistným ventilem (přepouštěcí tlak 6 bar)
  Kulový kohout umožňuje uzavření sběrné větve a oddělení kolektoru od zásobníku. V souladu s bezpečnostními požadavky zůstává přitom pojistný ventil funkční v jakékoliv pozici kulového kohoutu. Pojistný ventil chrání součásti soustavy před možným přetlakem ve všech provozních fázích. Klika kulového kohoutu je vybavena otvory, takže jej lze zaplombovat proti neúmyslnému uzavření. 

  Odvzdušňovací nádoba s odpouštěcím ventilem
  Účelem odvzdušňovací nádoby je odstranit vzduch z protékajícího média. Odvzudšňovací nádoba muže akumulovat až 2,5 dl vzduchu a má odpouštěcí ventil k jeho uvolnění. Odpouštěcí ventil ústí skrze izolační pouzdro mimo stanici, takže k jeho použití není zapotřebí pouzdro sejmout. Četnost odpouštění a množství akumulovaného vzduchu lze využít ke kontrole těsnosti soustavy. 

  Manometr
  Manometr s rozsahem 0 až 10 bar měří okamžitý tlak v soustavě. 

  Teploměr
  Teploměr s rozsahem 0 až 160°C průběžně měří teplotu sběrné větve. Teplota je přitom měřená přímo v médiu pro minimalizaci zpoždění indikace. Čidlo je umístěno v ochranné trubičce, takže jej lze vyměnit bez nutnosti vypustit soustavu.
  Zpětná větev (strana čerpadla) 

  Uzavírací kulový ventil s napouštěcím / vypouštěcím kohoutem a vestavenou zpětnou klapkou Kulový ventil umožňuje rozdělit zpětnou větev mezi kolektorovou a zásobníkovou část. Speciální konstrukce ventilu nabízí využití různých funkcí. Pokud je rukojeť ventilu ve směru toku, médium cirkuluje soustavou. Vestavená Zpětná klapka přitom zabraňuje zpětnému toku a rovněž působí jako gravitační brzda. Otočení rukojeti o 90° po směru hodinových ručiček uzavírá průtok soustavou a umožňuje napuštění či vypuštění horní kolektorové části soustavy pomocí napouštěcího / vypouštěcího kohoutu. Otočení rukojeti o 90° proti směru hodinových ručiček uzavírá průtok soustavou a umožňuje napuštění či vypuštění spodní zásobníkové části soustavy pomocí napouštěcího / vypouštěcího kohoutu. Napouštěcí / vypouštěcí kohout je opatřen vnějším závitem G 3/4" pro připojení hadice. 

  Oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60 130
  Toto čerpadlo je používáno jako standardní součást stanice TACOSOL. Provozní režim čerpadla lze předvolit z tří základních rychlostí. Porouchané čerpadlo je možno vyměnit s pomocí dvou uzavíracích ventilu bez nutnosti vypouštět soustavu. Jeden je součástí armatury SETTER Inline PF (sací strana čerpadla), druhý součástí kulového ventilu (výtlačná strana čerpadla). 

  Vyvažovací ventil SETTER Inline PF
  Přesné nastavení vyvažovacího ventilu umožňuje přizpůsobit požadované množství protékajícího média systémovým požadavkům. Osvědčená kombinace vyvažovacího ventilu a indikátoru průtoku v jedné armatuře ve vyvažovacích ventilech TACONOVA znamená, že pro vyvážení ventilu SETTER Inline PF není zapotřebí žádných dodatečných měřících zařízení. Indikace hodnoty průtoku je průběžná, nastavení lze tudíž bezprostředné ověřovat prostřednictvím vestaveného měřidla. Stupnice měřidla v l/min je předkalibrována na viskozitu média 2,3 mm?/s. Připojovací příruba na čerpadlové straně ventilu je přímo pomocí převlečné matky přišroubována k 3/2" přírubě čerpadla bez žádných dalších adaptéru a těsnění. 

  Připojení ADG
  Připojovací šroubení s vnějším závitem G 3/4" pro expanzní nádobu je umístěno v sérii s oběhovým čerpadlem. Toto řešení zabraňuje vzniku nepříznivých provozních podmínek dokonce i v kritickém stavu a dále zamezuje snížení provozního tlaku, jedné z hlavních příčin casného vyparování média. 

  Teploměr
  Teploměr s rozsahem 0 až 160°C průbežne měří teplotu zpětné Větve.. Teplota je přitom měřena přímo v médiu pro minimalizaci zpožděni indikace. Čidlo je umístěno v ochranné trubičce, takže jej lze vyměnit bez nutnosti vypustit soustavu.