Simulační software Polysun

Projektujte a optimalizujte s nadšením pomocí Polysunu, špičkového simulačního softwaru v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie.

Paleta produktů Polysun obsahuje všechny důležité nástroje pro konfigurování, optimalizování a modelování zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Ať již se zabýváte využitím solárního tepla, tepelnými čerpadly, fotovoltaikou či chlazením, vždy obdržíte ideální softwarový nástroj plně odpovídající Vašim potřebám.
Projektování zařízení v programu Polysun vyniká nevídanou flexibilitou a nejvyšší možnou kvalitou dimenzování včetně výpočtů zisku a hospodárnosti.

Polysun pomáhá při každodenní práci

  • úspora času a profesionalizace projektování

  • spolehlivá předpověď zisku na základě meteorologických údajů z lokalit celého světa, možnost vkládat nová stanoviště definovaná uživatelem

  • velmi snadná optimalizace již existujících i nových zařízení

  • možnost exportu všech potřebných informací pro žádost o dotaci

  • snadné generování zpráv s vysokou výpovědní hodnotou ve formátu PDF

Polysun Solarthermal Simulation

Program Polysun Solarthermal Simulation slouží k modelování solárně termických zařízení. Je vybaven velkým množstvím nejrůznějších funkcí umožňujících kvalitně analyzovat a dimenzovat solárně termické systémy. Kromě toho obsahuje ve světovém měřítku vůbec nejrozsáhlejší výběr šablon. Uživatel má k dispozici bezpočet předpřipravených schémat systémů pro ohřev vody, podporu vytápění, bazény nebo procesní teplo. Připočteme-li pravidelně aktualizovanou databázi výrobků mnoha značek, získáme pořízením programu Polysun netušené možnosti dimenzování výkonných zařízení. Polysun umožňuje generovat zprávy s přehledně znázorněnými údaji, jako je energetická bilance či doba amortizace, přesně dle potřeb projektantů solárně termických zařízení.

Polysun Photovoltaic Simulation

Program Polysun Photovoltaic Simulation slouží k modelování fotovoltaických zařízení. Obsahuje rozsáhlou databázi katalogů s mnoha značkovými fotovoltaickými moduly a střídači. Dimenzujte a obměňujte své fotovoltaické zařízení, např. plochu a orientaci modulu, dle libosti! Polysun podporuje výběr střídačů u zadaných fotovoltaických polí. Podrobným vyhodnocením vzbudíte u zákazníka důvěru a Polysun Vám navíc poskytne podkladové údaje pro žádost o dotaci.

Polysun Heatpump Simulation

V programu Polysun Heatpump Simulation, který slouží k modelování zařízení s tepelným čerpadlem, má uživatel k dispozici množství předpřipravených šablon, resp. schémat nejrůznějších systémů pro ohřev vody a vytápění. Spotřebiče lze libovolně definovat. Díky rozsáhlé databázi tepelných čerpadel, zemních kolektorů, zásobníků, konvenčních zdrojů tepla, čerpadel, výměníků tepla a dalších výrobků nejrůznějších značek můžeme zařízení projektovat zcela dle svých potřeb.
Polysun projektované systémy vystihne do posledního detailu a dokáže vypočítat technické veličiny důležité pro odborníky, například pracovní číslo. Podporuje rovněž ekonomické výpočty. Všechny výsledky lze graficky znázornit.

Polysun Cooling Simulation

Pomocí programu Polysun Cooling Simulation lze modelovat solárně termické chlazení, tedy technologii budoucnosti, i osvědčené kompresní chladicí stroje. Polysun obsahuje rozsáhlou databázi katalogů chladicích strojů a umožňuje jejich snadný a praktický výběr. Stejně jako u jiných softwarových nástrojů Polysun je i v programu Polysun Cooling Simulation k dispozici řada šablon a schémat. Absorpční chladicí stroj lze na primární straně propojit s kolektorovým polem a nebo přídavným topením. Na sekundární straně dokáže Polysun simulovat chlazení budovy nebo lze zadat libovolně definovaný zátěžový profil.

Polysun zaručuje precizní a transparentní simulaci

Simulační software Polysun je na trhu k dostání od roku 1992. Původně byl vyvíjen na Institutu solární techniky SPF Vysokého učení technického v Rapperswilu (Švýcarsko), kde se stal synonymem nejvyššího standardu v oboru. Díky aplikovaným znalostem z vědeckého výzkumu a vysoké uživatelské přívětivosti se na Polysun spoléhají tisíce odborníků a renomovaných společností na celém světě. Také společnost Vela Solaris, která plynule navázala na práci Institutu SPF a Polysun dále rozvíjí, úzce spolupracuje s vysokými školami i průmyslovou sférou.

 

Program Polysun Solarthermal Simulation je k dispozici ve třech uživatelských stupních

Nabízíme optimální řešení pro každého uživatele, abychom dokonale vyhověli Vašim potřebám.

Polysun Light

Intuitivní rychlé spolehlivé ovládání pomocí asistentů a šablon hydrauliky

Polysun Professional

Maximálně jednoduché ovládání, možnost definovat vlastní komponenty, četné šablony, vysoce kvalitní podpora prodeje s rozsáhlými možnostmi vizualizace výsledků

Polysun Designer

Špičkový software vycházející z potřeb trhu. Vyniká maximální flexibilitou při projektování komplexních a rozsáhlých zařízení a modularitou při konstruování hydraulických systémů. Umožňuje sestavovat zařízení stavebnicovým principem.

 

Kombinování produktů Polysun

Produkty Polysun lze libovolně kombinovat. Jsou vhodné k projektování novostaveb, sanací i komplexních zařízení velkého rozsahu.

 

Produkty Polysun jsou k dispozici v několika jazycích

angličtina, čeština, čínština, francouzština, italština, němčina, portugalština, rumunština, řečtina a španělština