Trubicové kolektory TAUSH

Trubicové kolektory TAUSH

Špičkové švýcarské vakuové trubicové kolektory 

Kolektory

TAUSH OPC 10 a OPC 15

SOLÁRNÍ KOLEKTORY OPC 10 A OPC 151. Nová dimenze 

OPC - nová dimenze ve využívání termické solární energie

 

AMK-SOLAC Systems AG, průkopník 360o absorpční techniky, objevil již před více než 10 lety výhody prostorově tvarovaných absorbérů. Logickým důsledkem geniální myšlenky bylo ocenění techniky 360° vakuových trubic zlatou medailí na mezinárodním veletrhu vynálezů v Ženevě v roce 1987. 

Kolektory OPC vynikají maximálním výkonem při minimálních stavebních objemech. Pouze 360° trubicové kolektory dosahují prokazatelně nejvyššího výtěžku energie po celou dobu životnosti. Ztráty vakua, případně ztráty výkonu patří u kolektorů OPC minulosti. 

Kolektory OPC byly vyvinuty a jsou vyráběny ve Švýcarsku. Kvalita se řídí evropskými standardy kvality (Euro-Norm). 

Věděl(a) jste, že náklady na montáž mohou u běžných kolektorů činit až 70% ceny kolektoru? Montáž kolektorů OPC je proto velmi snadná. AMK-SOLAC Systems AG poskytuje optimalizované montážní systémy pro všechny možnosti použití (šikmá střecha, plochá střecha, fasády, plechová krytina, eternitová střecha, volně rozmístěné kolektory). Díky tomu lze malá i velká zařízení realizovat jednoduše, bezproblémově a efektivně. Optimalizace se týká i stávajících objektů, do kterých je solární zařízení vestavováno dodatečně, nebo kde bude již existující zařízení nahrazeno nebo rozšířeno. 

Kolektory OPC představují novou dimenzi pro výkon, kvalitu, snadnost montáže a flexibilitu. Kolektorová technika OPC je patentově chráněna. 

Možnosti použití:

 

 

 

 

 

 • standardní ohřev vody
 • podpora topení s vysokým stupněm pokrytí
 • řízené vytápění a ohřev
 • chlazení pro klimatizační systémy pomocí techniky absorpce chladu
 • pro rodinné domy, činžovní domy, hotely, průmyslové i živnostenské podniky 

  << zpět nahoru 

  2. Lepší solárně-absorpční trubice 

  Trubice pro každé počasí a pro každé roční období

   

  Naše 360° absorpční trubice využívají po celý rok nejefektivnějším způsobem sluneční energii a dodávají teplo do domu, i když je zataženo. Ve srovnání s jinými kolektory přijímá absorbér díky technologii 360° přímé a difúzní záření v mnohem větší míře. Dohromady s vakuovou izolací je s našimi 360° absorpčními trubicemi dosahováno dosud nedosažitelných výkonových hodnot. Dokonce i při minusových teplotách zabraňuje tato konstrukce tepelným ztrátám. Vakuum v mezeře mezi do sebe zatavenými skleněnými trubicemi nelze poškodit. Izolační účinek zůstává beze změn. Díky tomu poskytuje 360° absorpční trubice po celou dobu své životnosti konstantní vysoký výkon. 

  Ze slunce do 360° absorpční trubice…

   

  Sluneční záření - přímé i difúzní - pronikne vnější skleněnou trubicí a je zachyceno devítivrstvým černým absorbérem na vnější straně vnitřní skleněné trubice.   … a z trubice do solárního oběhu

   

  360° absorpční trubice je zcela oddělena od solárního oběhu. Zachycená energie se přenáší na těsně přiléhající aluminiový potah a měděné vedení naplněné teplonosným médiem. Velké kontaktní plochy zajišťují nejrychlejší přenos energie. 

  Dvojnásobné plus, větší zisk ze solární energie po celý rok

   

  Vakuová izolace a velká 360° absorpční plocha zaručují i v přechodných obdobích 100% pokrytí solární energií, neefektivní topný provoz odpadá. Tato kombinace přináší vysoce využitelnou energii ze slunce i při zimních minusových teplotách, oblačnosti nebo dešti.  • Absorpční trubice je jednolitým skleněným tělesem. Neobsahuje žádné napojení skla na kov.
 • Po celou dobu životnosti zůstane vakuum zachováno jako špičková izolace.
 • Kulatý absorbér vytváří záchytnou plochu maximální velikosti a zhodnocuje až 80% difúzního záření.
 • Stupeň účinnosti zůstává stejně vysoký po celou dobu životnosti, protože izolace a absorpční vrstva se postupem času neztenčují.
 • Trubice může být poškozena pouze mechanicky. Dokonce i trubice, v níž došlo ke ztrátě vakua a nenese žádné známky prasknutí skla, je okamžitě rozeznatelná podle mléčného zbarvení vodní páry. Plíživá ztráta výkonu solárního systému je vyloučena.
 • Vnitřní skleněná trubice je potažena devíti vrstvami z nitridu mědi. 

  << zpět nahoru 

  3. Vysoce výkonný kolektor 

  Minimální ztráta energie - díky integrované hydraulice a vakuové izolaci

   

  Patentovaná, plně integrovaná 3/4" kolektorová hydraulika (IKH) minimalizuje energetické ztráty. Žádné externí vedení, vstup a výstup solárního oběhu vody na jedné straně. 3/4" hydraulika umožňuje vytvářet největší systémy s nejmenší ztrátou tlaku. IKH zajišťuje plnou flexibilitu hydraulického systému. Jednoduché připojení za stejných tlakových podmínek. Volitelná možnost připojení na shodné straně nebo různých stranách pro běžný nebo zpětný chod. Ztráty na vedení jsou u OPC minimalizovány, protože vedení jsou již integrována v kolektoru. 

  Systém tří 3/4" trubic

   

 • pro malé a velké systémy
 • minimální ztráta tlaku
 • pouzdra snímačů jsou předinstalována   Integrovaná kolektorová hydraulika

   

 • žádné externí vedení
 • nejlepší možná izolace
 • integrován Tichelmannův princip   Nejkratší doba montáže

   

 • uzávěr na jedné straně
 • přívod a vývod na jedné straně
 • pouze jediný průnik do střechy   Maximální zisk energie - díky 360° absorpční trubici a parabolickému reflektoru

   

  Optimalizované nastavení rozpětí mezi trubicemi a vzdálenosti reflektoru zaručuje u OPC nejvyšší výtěžek energie z přímého a nepřímého solárního záření.   Žádný problém s osvitem - denně dlouhé využívání energie

   

  Správné nastavení geometrie kolektoru - seřízení vzdálenosti mezi trubicemi a reflektorem - zajišťuje využívání solární energie po maximální dobu. Od časného rána až do pozdního odpoledne je absorbér optimálně ozařován. Optimalizovaný, parabolický reflektor zajišťuje osvit zadní strany absorpční trubice přímým i nepřímým solárním zářením. 


   
 • Maximální výnosy při malých rozměrech
 • Certifikace podle výkonu a kvality
 • Vysoká hustota trubic a vynikající technika reflektoru
 • Žádné optické zkrácení šikmým zářením ráno a odpoledne
 • Vysoký stupeň využití v průběhu roku
 • Vysoký stupeň využití v průběhu dne
 • Vysoký stupeň využití po celou dobu životnosti
 • Vysoká kvalita materiálu a zpracování: hliník, borokřemičité sklo 3.3 potažené nitridem mědi, měď, ocel, EPDM/silikon, zesílená umělá hmota, skleněná vata
 • Využití pro ohřev vody, podporu topení, řízené vytápění a ohřev, chlazení
 • Připojení kolektoru běžným nářadím, bez pájení, bez svařování
 • Flexibilní velikost zařízení, od malých až po největší s garantovaným nejvyšším výkonem
 • Všechny materiály recyklovatelné
 • Vhodné pro novostavby, sanace nebo nahrazení již existujících zařízení
 • Solární řídící program Polysun, T-SOL 

  << zpět nahoru 

  4. Efektivní modulární montážní systém 

  OPC - kolektor s jednoduchou montáží šetří náklady

   

  Střecha je střecha! Proto nejsou kolektory OPC vestavovány do střechy, ale na ni! Kolektory OPC bodují nejen špičkovou kvalitou, ale i špičkovým designem. S výškou pouhých devět centimetrů působí na každé střeše elegantně a současně funkčně. I velké plochy kolektorů OPC lze pospojovat ze strany; díky tomu je nutné udělat otvor v pokryvu střechy pouze na jednom jediném místě pro přívod do domu. Nejsou třeba žádná externí vedení na střeše. 

  Samozřejmě existuje i montážní systém OPC pro ploché střechy a ostatně i pro střechy eternitové a pro montáž na stěnu. Kolektor OPC je na ploché střeše umístěn na flexibilní nosné konstrukci s možností nastavení sklonu; montáž je dokonce ještě rychlejší než na taškové střeše. 

       Multifunkční kluzné lišty výrazně zjednodušují montáž kolektorů OPC. Současně je zohledněno i hydraulické propojení kolektorů. Nově vyvinuté ocelové kompenzátory odolné proti vysokým teplotám a tlaku se sešroubují pomocí standardního nářadí. Žádné pájení, žádné svařování, žádné speciální díly. Funkce všech součástí i pracovní postupy jsou pochopitelné samy o sobě a dokonce i rozměření při instalaci téměř odpadá díky flexibilní montážní technice. 

        
 • Montáž kolektorů pro ohřev vody je možná za necelý půlden.
 • Železné pravidlo pro zařízení na ohřev vody: 1 osoba = 10 trubic = 100 l zásobník 
   
 • nejkratší čas montáže
 • nejsou nutné žádné stavební úpravy
 • lze kdykoli demontovat
 • intuitivně pochopitelná technika montáže
 • použití běžného nářadí
 • pozdější správné fungování zaručeno již při montáži
 • lehké, uživatelsky velmi příjemné materiály
 • modulární, flexibilní technika montáže 

  << zpět nahoru 

  5. Inteligentní technika systému OPC 

  Kolektor OPC má více uživatelských předností

   

  Naše kolektory OPC dosahují při odborném zabudování do technického vybavení domu nejvyšších energetických výkonů. Kolektory OPC šetří hořáky a topení. Ty díky tomu vydrží déle, fungují bezporuchově a potřebují méně často údržbu, protože odpadá neefektivní nárazový provoz (stop and go) hořáku. Větší zisk po všech stránkách: nižší provozní náklady a vysoká úspora energie (70 - 80%, podle kombinace systému), delší životnost a tím méně investic.

  OPC - kolektor s jednoduchou montáží šetří náklady

   

  Vytápění olejem nebo plynem a kolektory OPC Vypnout olejový či plynový hořák na půl roku! V přechodné době a v zimě pak hořák funguje mnohem účinněji. Náklady na údržbu, investice a spotřeba oleje či plynu klesají. 

  Vytápění dřevem a kolektory OPC

   

  Ideální kombinovaný systém: Při topení dřevem je již k dispozici zásobník využitelný pro solární energii. Kromě toho prudce klesá spotřeba palivového dřeva, což zjednodušuje obsluhu. 

  Tepelné čerpadlo a kolektory OPC

   

  Solární zařízení a tepelné čerpadlo využívají elektrickou energii ještě lépe. V létě není tepelné čerpadlo potřeba a v zimě je podporováno solárním zařízením. To se vyplatí dvojnásob. 

  A Vaše kombinace OPC?

   

  Kolektory OPC optimalizují techniku ve Vašem domě. Lze je kombinovat se všemi konvenčními i novými obnovitelnými energetickými systémy, např. i s řízenou ventilací. Využijte výhod kombinací systému OPC!  •