aerosilent topo ventilace

 

 

Ventilace

Ovládání ventilátorů je založeno na čtyřstupňové regulaci: Ventilační stupeň 0 = ventilace vypnuta Ventilační stupeň 1 = snížené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 minus 30 %) Ventilační stupeň 2 = jmenovité množství vzduchu Ventilační stupeň 3 = zvýšené množství vzduchu (ventilační stupeň 2 plus 30 %) Ventilační stupně se nastavují manuálně nebo automaticky. V automatickém provozním režimu je nastavování ventilačních stupňů řízeno časovými spínacími hodinami nebo regulací v závislosti na obsahu CO2 ve vzduchu. Na každý den v týdnu lze nastavit jiný automatický program. Přepnutí z letního období na zimní proběhne automaticky. Kvůli uzpůsobení parametrům budovy a za účelem vyrovnání rozdílů v potrubní síti lze jmenovité množství vzduchu nastavit odděleně pro čerstvý a pro odpadní vzduch.

Přídavné funkce:

  • kontrola výměny filtrů jemných i hrubých prachových částic
  • kontrola otáček a výpadku ventilátorů
  • integrace do požární signalizace (vypnutí ventilátorů)
  • funkce Party
  • vypnutí ventilátorů při otevření revizních dvířek
  • externí zapnutí ventilačního stupně 3 (např. hygrostat)

 

Předehřev venkovního vzduchu

Venkovní vzduch vstupující do ventilační jednotky musí mít teplotu nejméně -3 °C. K udržování teploty venkovního vzduchu nad bodem mrazu slouží buď zemní výměník tepla (EWT) nebo solankový výměník tepla (Sole-WT) nebo protimrazová ochrana (FSH).

Dohřev čerstvého vzduchu

Jako elektrické přídavné topení se používá PTC článek nebo jiný topný článek v jiskrově bezpečném provedení.

Řízení a kontrola

Souhru všech komponent zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepci dotváří různé interní funkce ventilační jednotky, jako je např. výzva k výměně filtrů, chybová paměť, počítadlo provozních hodin a kontrola všech snímačů. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel.Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově.