jednotka s tepelným čerpadlem x2 / x2 plus

 

 

Ventilační modul

Součástí ventilačního modulu jsou elektronicky řízené ventilátory na stejnosměrný proud a velmi účinná rekuperace pomocí protiproudého výměníku tepla.

Modul tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo solanka/voda zajišťuje následující funkce:

  •  vytápění interiéru prostřednictvím nízkoteplotního topného okruhu - ohřev užitkové vody
  •  předehřev venkovního vzduchu Potřebné výměníky tepla a motorové ventily pro přepínání mezi vytápěním interiéru, ohřevem užitkové vody a chlazením jsou integrovány v jednotce.

 

Elektrická topná tyč

K zásobníku teplé užitkové vody je jako doplňkové příslušenství k dispozici elektrická topná tyč (EHZ) s integrovaným bezpečnostním omezovačem teploty (STB), který je řízen mikroprocesorovým řízením ve ventilační jednotce.

Solární regulátor

Součástí jednotky je solární regulátor. Potřebné teplotní snímače kolektoru a zásobníku i cirkulační čerpadlo solárního systému je nutné instalovat samostatně.

Předehřev venkovního vzduchu

Venkovní vzduch se předehřívá pomocí podchlazování kapaliny v traktu venkovního vzduchu jednotky. Podchlazování kapaliny vede k výraznému zvýšení účinnosti tepelného čerpadla, neboť kompresor musí při nižší teplotě kapalného plynu k dodání stejného výkonu přepravit menší množství chladiva. Snížení příkonu (a tím zvýšení tzv. koeficientu práce) dosahuje v závislosti na venkovní teplotě až 20 %. Na straně venkovního vzduchu dochází zároveň ke zvýšení teploty, která je tím vyšší, čím nižší je venkovní teplota na vstupu. Tímto způsobem lze ohřát venkovní vzduch vždy na takovou teplotu, aby nemohlo dojít k zamrznutí deskového výměníku tepla (protimrazová ochrana).

Koupelnové topení

Funkce „Koupelnové topení“ umožňuje provoz s částečným zatížením, čímž je zajištěno temperování části podlahového topení i mimo topnou sezonu. Tato funkce se musí aktivovat prostřednictvím externího kontaktu (např. časově řízeného pokojového termostatu).Teplo potřebné k vytápění se odvádí ze zásobníku teplé užitkové vody tak dlouho, dokud se neaktivuje tepelné čerpadlo a nezačne plnit, resp. nabíjet zásobník. Po skončení tohoto plnění, resp. nabíjení provoz s částečným zatížením pokračuje. Kvůli uzavírání zón je nutné instalovat přídavný motorový ventil (viz schéma hydraulického systému).

Pasivní chlazení a odvlhčování

Integrovaný deskový výměník tepla umožňuje pasivní chlazení bez nutnosti instalace dalších komponent. Při tom se prostřednictvím solankového okruhu využívá nízké teploty půdy v létě k ochlazení nízkoteplotního topného okruhu, který nyní slouží jako okruh chladicí. Aby se zamezilo poklesu teploty pod rosný bod, kontroluje se teplota na vstupu topení a udržuje na hodnotě nejméně 18 °C. Během chladicího provozu lze venkovní vzduch odvlhčovat přídavným výměníkem tepla solanka/vzduch (viz schéma hydraulického systému).

 

Nízkoteplotní topný okruh

Množství tepla, které je odevzdáno přes statický topný okruh, dosahuje v závislosti na provedení solankového okruhu cca 4000W.Toto množství tepla musí být odevzdáno prostřednictvím otopných ploch v jednotlivých místnostech. Jako směrné údaje pro specifické odevzdávání tepla platí při teplotě na vstupu/výstupu 40/30 °C a vzdálenosti jednotlivých větví potrubí 100 mm následující hodnoty:

40–60 W/m² pro podlahové topení

80–120 W/m² pro stěnové topení

Řízení a kontrola

Souhru všech komponent – např. regulaci počtu otáček ventilátorů, provozní stav tepelného čerpadla atd. – zajišťuje mikroprocesorové řízení. Koncepce řízení zahrnuje regulaci ventilátorů, dvoustupňovou regulaci vytápění místností; energeticky optimalizovaný ohřev užitkové vody solárním systémem (doplňkové vybavení), tepelné čerpadlo, elektrickou topnou tyč (doplňkové vybavení), pasivní chlazení a funkci „koupelnové topení“. Koncepci dotvářejí interní funkce jednotky, jako např. udržování maximální a minimální teploty na vstupu, výzva k výměně filtrů, diagnostika chyb a počítadlo provozních hodin. K ovládání systému a zobrazování provozních stavů a poruch slouží připojený interiérový ovládací panel. Tento interiérový ovládací panel je s ventilační jednotkou spojen ovládacím vedením. Samostatný zdroj elektrické energie není potřeba. Vzhledem k tomu, že součástí interiérového ovládacího panelu je interiérový teplotní snímač, je třeba dbát na vhodné umístění ovládacího panelu v budově.

! Bližší informace o různých ovládacích panelech, jejich použití a funkcích najdete v kapitole „Příslušenství“.