REHAU RAUTHERM

 

RAUTHERM S trubka a spojování pomocí násuvné objímky - velmi silná kombinace

Základem našeho systému je vynikající topenářská trubka RAUTHERM S ze zesíťovaného polyethylenu PE-Xa. Pomocí zesítění dochází k vylepšení již tak dobrých vlastností PE, zejména se to týká teplotní a tlakové odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlin a rázové houževnatosti při nízkých teplotách. Koextrudovaná závěrná vrstva proti průniku kyslíku je z etylvinylalkoholu (EVAL), polymeru s nejvyšším závěrným účinkem. Adhezní vrstvou mezi základní trubkou a závěrnou vrstvou je dosaženo pevného přilnutí.
Co se týká pevnosti proti oděru má vrstva EVAL vysoké rezervy a je proto schopna odolat i těm nejtvrdším podmínkám na staveništi.


Technika spojování pomocí násuvné objímky REHAU je nerozebíratelné spojení, tzn., může být použito pod omítku a v betonové mazanině bez revizní šachty. Základem této spojovací techniky je tzv. "paměťový efekt", schopnost zpětného smrštění trubky RAUTHERM S. Trubka PE-Xa je za studena rozšířena a nasazena na příslušný fitink a následně slisována s násuvnou objímkou. Tato spojovací technika smí být použita pouze s odpovídajícími REHAU-fitinky a trubkami a pomocí REHAU nářadí.

Vlastnosti

RAUTHERM S trubka:

  • z peroxidicky zesítěného polyethylenu (PE-Xa) 
  • odpovídá DIN 16892
  • trubky RAUTHERM S podléhají náročné výstupní kontrole a jsou prověřovány řadou interních a externích zkoušek a testů, tím je garantována vysoká kvalita
  • DIN CERTCO registracet (Registrační-č. 3V226 PE-Xa taktéž 3V227 PE-Xa) dle DIN 4726 / ČSN EN ISO 15875
  • kyslíková bariéra dle DIN 4726
  • trubky RAUTHERM S jsou certifikovány v České republice.

Spojovací technika násuvná objímka:

  • trvale těsná
  • bez O kroužků

převzato z podkladů REHAU